Vzw Lyakana ondersteunt een klein weeshuis in Port Elizabeth, Zuid-Afrika. Het weeshuis, The House of Resurrection, huisvest 40 kinderen die besmet zijn met HIV of aids. Ze krijgen er onderdak, verzorging, medicatie en educatie.

Helaas wordt de voorziening niet gesubsidieerd door de overheid, waardoor ze dus louter afhankelijk zijn van externe giften van zowel binnen- als buitenlandse organisaties.

Zo tracht ook vzw Lyakana haar steentje bij te dragen. Door middel van fundraising en sensibiliseringscampagnes zorgt onze vzw al meer dan tien jaar voor financiële en inhoudelijke ondersteuning.

Inmiddels groeide vzw Lyakana uit tot een sterke partner van het weeshuis. In nauw overleg wordt duurzaam ingezet op de toekomst van de kinderen.

Door middel van onze jaarlijkse werkreizen wordt de evolutie van het weeshuis en de kinderen op de voet gevolgd door ons klein, maar toegewijd team.

Dankzij uw steun kunnen onze kinderen blijven groeien en evolueren!

VZW Lyakana

BE57 0688 9193 5235

vzwlyakana@gmail.com